Lars Agustsson

 Manager Sale & Support

 lars@dkrt.dk

 +45 2097 4849

 LinkedIn


Ansvarsområde: Alle produkter

Lars er ansvarlig for salg, og er næsten altid at finde på landevejen og specialist i produkter i renovering af kloakledninger og afspærringsbolde og yder gerne teknisk support i felten.

Lars har arbejdet inden for kloak- og VVS-branchen i de sidste 27 år, og er uddannet aut. Kloakmester og Gas-, vand- og sanitetsmester, og har både praktisk og teoretisk erfaring som Ingeniør.

Lars brænder for løsninger inden for NO-DIG, “grøn” energi fra spildevand og komplette løsninger til Spildevandsbranchen og er kreativ med hensyn til løsninger som gør adgangsveje, tætning og meget andet nemmere, bedre og hurtigerer.

Lars har i de sidste par år, inden starten her i firmaet, stået for teknisk support hos Tyske Uhrig Kanaltechnik rundt omkring i hele verden, inden for produkterne Quick-Lock og Therm-Liner.

Han har foruden stor erfaring, med alle de andre produkter vi har, og deltager løbende i efteruddannelse, hos vores leverandører og er med hos kunderne ved praktisk udførelse.

Lars er altid klar med svar på tekniske spørgsmål eller praktisk udførelse, på vores produkter.