Vis kategorier

Masker

Symbolforklaring for filterpatroner til hel- og halvmasker

Iht. arbejdstilsynets bekendtgørelser

A: Organiske dampe med kogepunkt over 65 grader.    AX: organiske dampe med kogepunkt på/ under 65 grader.    

B: Uorganiske dampe      E: Syrer       K: Ammoniak     P: Støv og partikler

 

Sådan læser du koden på filterpatronen. F.eks. A2B2E2K2P3

A2: Organiske dampe - klasse 2         B2: Uorganiske dampe - klasse 2        E2: Syrer - klasse 2

K2: Ammoniak - klasse 2                    P3: Støv og partikler - klasse 3

 

Symbolforklaring for Støvmasker

P1: Til cement, mel, kalk, grafik, bomuld, "støv" etc.

P2: Til støv fra ubehandlet træ, slibning, skæring, svejsning, kul, glasfibre, mineral fibre, pesticider etc.

P3: Til asbest, pulveriseret pesticider, biologiske midler, behandlet træ, hårdt træ, krom, bly, grafik, etc.