Vis kategorier

Røgpatroner

Dkrt forhandler røgpatroner fra Björnax i Sverige.

Røgpatronerne er med partikelrøg og ikke oliebaseret røg. Dette betyder at røgen ikke ødelægger omgivelserne ved at afsætte olie de steder, som den kommer i kontakt med, og den skader heller ikke membranen på røgmasker.

Røgpatronener kan bruges i alle lokaler, vær dog opmærksom på, hvilke typer af omgivelser røgen skal bruges i. 

Røgen danner under normale omstændigheder ingen kemiske reaktioner, når den rammer overflader, men røgpatronerne inderholder en større mængde klorider, som ikke er egnet til brug i følsomme miljøer. Skal der bruges røgpatroner i et følsomt miljø, anbefales det at  vælges en røgpatron uden klorider. 

Ved arbejde med røg indedørs, hvor man ikke kommer i kontakt med et følsomt miljø, kan det en fordel at vælge en røgpatron med duft, da den er mere nænsom i forhold til indeklimaet.

Skal der søges efter huller i kloakker, rør eller efter rotter og muldvarper, kan man med fordel vælge en røgpatron med farve, da røgen er noget nemmere at se. Man skal dog være opmærksom på, at rotter kan have gange som går ind i huse, hvilket betyder at røgen vil komme indedørs. Så er rottehullet i nærheden af bygninger, så tænk over dit valg af røgpatron.

Ved brug anbringes røgpatronen på en ikke brandbar overflade, og skal der bruges flere røgpatroner, anbefales det at have en afstand på minimum 50 m, grundet risikoen for selvantændelse. Gå ikke fra røgpatronen så længe der er ild i den og hav altid en spandvand i nærheden. Røgpatroner må kun bruges af voksne, er utrolig brandbare og må ikke benyttes nærheden af brandbart materiale som f.eks. træ, halm, papir og stof.

Skal røgpatronen bruges til rottebekæmpelse eller til muldvarper, antændes røgpatronen og smides direkte i hullet. Dæk hullet til med græstørv eller lignende.

Røgpatronen må ikke tages op så længe der er ild i den. Hæld vand i hullet og læg resten af røgpatronen i en spand vand.

Røgen i har samme vægtfylde som den omgivende luft og indeholder ikke giftstoffer, dette gør at den er velegnet til at teste klima- og ventilationsanlæg for at undersøge luftens bevægelser, strømning og fordeling i kanaler og lokaler. Til disse opgaver kan man med fordel vælge at gøre brug af røgpindene, da de er lettere at håndtere i forhold til opgaven. Dog skal man stadig være opmærksom på om, testen berører et følsomt miljø.