Varme fra spildevand

<p>Spildevand er mere end et affaldsprodukt fra vores samfund. <br /><br />De færreste ved at under gaderne i vores byer, flyder en kilde af ressourcer – en uudnyttet potentiel energi – som kan opvarme eller afkøle vores bygninger.<br />Undersøgelser har vist, at 5 % af alle bygninger i Europa, kan opvarmes eller afkøles, ved hjælp af spildevand, som den eneste energikilde.<br />I dag er spildevandet et af de største energitab fra vores bygninger. Gennem kloakken ledes dagligt litervis af ny energi væk fra vores bygninger.<br />Udledningen fra både industri og boliger, har utroligt stort potentiale, og besparelsen kan være enorm.Therm-Liner – et patenteret og grundigt gennemtestet produkt – bruger energien fra spildevandet ved hjælp af en varmepumpe.<br />Grovrensning af spildevandet er ikke længere nødvendigt, da dette flyder henover Therm-Liner elementer.<br />På vores ingeniørkontor, bliver alle beregninger på økonomi, dimensionering og ligende udført allerede ved den først kontakt. Derfor kan vi være behjælpelig med, at finde den rigtige løsning til jeres projekt – også uden ekstra omkostninger.<br />Therm-Liner elementerne er fremstillet af V4A rustfrit stål, der leveres klar til indbygning i eksisterende eller nye kloakledninger og kan fåes fra Dn 500 og opefter. Der er 3 forskellige typer, afhængig af hvilken type ledning, fald og flow, der er til stede.<br />I nogle tilfælde kan der, komme en bedre selvrensningseffekt, når type A indbygges i eksisterende ledninger.<br />Therm-Liner kan med stor succes indbygges i forbindelse med renovering med f.eks. strømper/liner. Therm-Liner har ingen bevægelige dele, så indbygningen kræver ingen efterfølgende kontrol eller tilsyn og har en lang levetid.<br />Foruden opvarmning, kan man bruge Therm-Liner til afkøling. Når spildevandet har en normaltemperatur mellem 12 oC og 15 oC, er økonomien bedre end sø- og havvand.<br />Med de moderne varmepumper, kan man derfor få optimal udnyttelse, som giver afkøling om sommeren og opvarmning om vinteren.<br />Reduktionen af CO2 er en stor fordel og i flere tilfælde, kan der opnås offentligt tilskud.</p>
<p>Målgrupper:</p>
<ul>
<li>Større etageejendomme eller ejendomme med fælles varmecentral</li>
<li>Sportshaller og svømmehaller</li>
<li>Industri</li>
<li>Rensningsanlæg</li>
</ul>
<p>Det første anlæg blev installeret for 5 år siden i Berlin for Vattenfall. Efter en længere testperiode, begyndte den endelige produktion i 2008 af Therm-Liner.<br />Therm-Liner kontoret har nu 4 ingeniører og tekniske tegnere ansat, og produktionen foregår på 2 moderne fabrikker i Sydtyskland, efter høj Tysk standard og kvalitet.<br />Dansk Kloak RenoveringsTeknik har for Uhrig, stået for teknisk support ved installationer af omkring 20 anlæg i Europa, samt været med i udviklingen af, og udformning af elemeter, fastgørelses- og montagevejledning.</p>